UWIS sukellus: Tiedesukellus koulutus

UWIS oli keskeisessä roolissa Eurooppalaisen Tiedesukeltamisen (ESD) harjoitus-kurssilla.

 

Tehtävä: Esitellä ja kouluttaa UWIS järjestelmän käyttömahdollisuuksia tiedesukeltajille. Tällä kertaa käytettiin UWIS:n ja Alltab tabletin kenttädatan keruu-ohjelmaa "Allure" ensimmäistä kertaa yhdessä.

 

Katso video täältä: 

UWIS Scientific
1335775_kristineberg.jpg

Koulutuspaikkana toimi Göteborgin yliopistoon kuuluva, Sven Love'n keskus Kristinebergissä, Ruotsissa. Kurssi tarjosi kaikki sukellukseen tarvittavat välineet. Kurssin oppilaat olivat jo valmistuneita tutkijoita, jotka syvensivät osaamistaan tiedesukeltamisessa.

Kurssin aiheina oli mm. sukeltamisen turvallisuus ja kenttädatan keruu.

 

Veden lämpötila oli n. 16 astetta, näkyvyys vedessä n. 6 metriä ja maksimisyvyys noin 7m

Ensimmäisen päivän sukellukset suoritettiin keskuksen laiturista. UWIS poijut asetettiin pieneen kolmioon laiturin rakenteisiin. GPS virheen eliminoimiseksi järjestelmälle annettiin kiinteät poijukoordinaatit, jolloin päästään todella tarkkaan reitin seurantaan.

Alla kuvia työskentelystä laiturilla.

Snapshot - 300.png
Snapshot - 304.png
Snapshot - 301.png

Sukelluspareilla oli hieman erilaiset tehtävät ja siksi sukellusreitit erosivat toisistaan. "Poikien" ryhmät keräsivät havaintoja merkityistä pisteistä ja "Tyttöjen" ryhmät etenivät sektoreittain havainnoiden meriruoho-esiintymää.

Alla UWIS Trackerin näkymä ja lokitiedostosta ladattu Google Earth Pro:n näkymä sukelluksista.

Snapshot - 303.png
Snapshot - 305.png
Snapshot - 306.png

Toisen päivän sukellukset suoritettiin veneistä. Olimme saaneet hyvän ilmakuvan (drone) alueesta, jossa näkyi jopa osa vesiruohoalueista. Asensimme sen "Valtamer Navigator for UWIS" navigointiohjelman taustaksi (overlay), jolloin sukeltaja pystyi havainnollisesti näkemään missä sukeltaa suhteessa alueeseen.

Veneestä sukellettaessa jatkuva sukelluksen seuranta on myös turvallisuustekijä.

Alla näkymiä vedenalaisen tabletin, Alltabin näytöltä sukelluksen aikana.

Ensimmäisessä kuvassa näkyy ilmakuva navigointi-ohjelman taustalla ja kahdessa muussa kenttädatan keruu-ohjelman "Allure" näkymiä merkintää tehtäessä ja heti sen jälkeen. Tiedot voi synkronoida pilveen heti pinnalle tultaessa.

Alluressa sukeltaja saa tallennettua UWIS:n tarjoaman koordinaatin ja syvyyden yhdellä "set" käskyllä merkintäänsä.

Snapshot - 307.png
Snapshot - 308.png
Snapshot - 309.png

Kristineberg: Hieno paikka oppia ja viihtyä - KIITOS!