UWIS varmistaa elämyksellisen sukelluskokemuksen

Virkistyssukellus

 

UWIS auttaa aloittelevia sukeltajia toimimaan turvallisemmin ja löytämään kiinnostavat kohteet veden alla. Se auttaa välttämään eksymisen ja maksimoi sukelluselämyksen. UWIS järjestelmän kanssa yhteensopivien laitteiden kanssa voit jopa viestitellä muiden kanssa sukelluksen aikana.

Sukelluksen johtaja voi seurata sukeltajia jatkuvasti pinnalta ja viestiä näille vakioviesteillä sekä päivittää tarvittaessa sukelluksen reittipisteitä. Veden alla sukelluksen vetäjä pystyy seuraamaan ryhmän jäseniä ja auttamaan näitä ongelmatilanteissa.

Sukelluksen jälkeen kullekin voidaan jakaa toteutunut reitti havainnollisesti kartalla.

 

UWIS-järjestelmän hyödyt virkistyssukeltajille

Keskittyminen

Mahdollisuus keskittyä elämyksiin jatkuvan ympäristön seuraamisen sijaan.

Paikkatieto

Selkeä ja helppokäyttöinen opastus haluttujen kohteiden luo ja jatkuva tieto muiden sukeltajien ja ryhmän vetäjien sijainnista. Saat halutessasi sukelletun reitin havainnollisesti esitettyä esim. Google Earth ohjelmassa.

Turvallisuus

Jatkuva sukeltajien seuranta mahdollistaa nopeamman avun tarpeen vaatiessa.