UWIS tehostaa sukellustoimintaa

Työ- ja sotilassukellus

 

UWIS tehostaa sukellusta monin tavoin. Se auttaa löytämään työkohteet nopeasti ja havainnollisesti, mahdollistaa uusien löydösten merkitsemisen sekä helpottaa niistä raportointia.

Paikka- ja seurantatieto lisää myös sukellusten turvallisuutta, kun kaikkien sukeltajien sijaintia voi seurata reaaliajassa.

UWIS järjestelmää voi hyödyntää vedenalaisten laitteiden kuten ROV:ien seurantaan. Sen tuottamaa paikkatietoa voi hyödyntää yhdessä viistokaikulaitteiden kanssa.

UWIS tarjoaa myös verrattoman työkalun sotilaallisten tehtävien harjoitteluun ja johtamiseen.

 

UWIS-järjestelmän hyödyt työ- ja sotilassukeltajille

Tehokkuus

Nopeus ja tarkkuus löytää työkohteet sekä todentaa ja taltioida ne jatkoa varten.

Laajennettavuus

UWIS järjestelmää voidaan käyttää paitsi vedenalaisten laitteiden ja sukeltajien seuraamiseen, myös sukeltajien veden alla tapahtuvaan navigointiin ja viestintään. Tästä on hyötyä erityisesti kun työskennellään sekä sukeltajien että ROV:ien kanssa.

Luotettavuus

UWIS pystyy toimimaan vaativissakin navigointi-olosuhteissa kuten louhoksissa ja satama-alueilla