UWIS mahdollistaa järjestelmällisen ja todennettavan vedenalaistyön

Pelastus- ja viranomaissukellus

 

UWIS on ainutlaatuinen vedenalainen paikkatieto-, viestintä- ja tallennusjärjestelmä, joka mahdollistaa järjestelmällisen ja tehokkaan työskentelyn myös virtapaikoissa ja muissa haastavissa olosuhteissa.

Reaaliaikaisen paikkatiedon sekä sukellusdatan tallennuksen ansiosta sukelluksen johto pystyy suunnittelemaan, seuraamaan ja ohjaamaan sukellusta entistä tehokkaammin.

Jatkuva yhteys sukeltajien ja pinnan välillä, reitti- ja kohdemerkkien käyttö sekä niiden lisääminen sukelluksen aikana auttavat sukeltajia toimimaan määrätietoisesti ja nopeasti myös hätätilanteissa – kun aikaa ei ole hukattavaksi.

UWIS on täysverinen työkalu, joka kestää kovaakin käyttöä. Se on suunniteltu nimenomaan viranomais- ja ammattilaiskäyttöä silmällä pitäen, joten siihen voi luottaa myös tiukoissa paikoissa.

 

UWIS-järjestelmän hyödyt ammattilaisille

Paikka- ja suuntatieto

Tarkka paikka- ja suuntatieto olosuhteista riippumatta mahdollistavat tehokkaan työskentelyn ja tehtäväsuunnitelman toteutumisen seurannan.

Reaaliaikainen johtaminen

Sukelluksen johto on paikkaseurannan ja kaksisuuntaisen viestinnän ansiosta reaaliaikaista ja tehokasta.

Todennettavuus

Jokaisesta sukelluksesta jää tallenne, jonka avulla toiminta on todennettavissa ja sitä voidaan analysoida ja kehittää myöhemmin.